AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

koeficient účinnosti

COP-opisuje účinnosť vykurovania a chladenia klimatizačných jednotiek. Naznačuje pomer jednotkou poskytovaného vykurovania alebo chladenia vzhľadom na spotrebu elektrickej energie, ktorá je potrebná na jeho vygenerovanie. V princípe platí, čím vyššie sú hodnoty COP, tým energeticky účinnejšie je zariadenie.

                                                                                                       

 

Účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré vyjadruje, ako blízko k ideálnemu procesu prebieha proces v hodnotenom stroji alebo zariadení. Účinnosť sa vypočíta ako podiel sledovanej veličiny na výstupe zariadenia k sledovanej veličine na vstupe zariadenia v rovnakom časovom úseku. Ideálny proces má účinnosť 100 %. Doplnok účinnosti do 100 % hodnotí veľkosť strát procesu.

Pre označenie účinnosti sa obvykle používa grécke písmeno η (eta). Všeobecne môžeme zapísať:

η = {\displaystyle {\frac {A_{o}}{A_{p}}}={\frac {A_{p}-As}{A_{p}}}=1-{\frac {A_{s}}{A_{p}}}}

  • η - účinnosť
  • Ao - sledovaná veličina na výstupe (odvedená)
  • Ap - sledovaná veličina na vstupe (privedená)
  • As - nevyužitá časť veličiny (strata)

Účinnosť sa najčastejšie používa pre porovnanie energií (napr. mechanická práca) alebo výkonu, ale pre rôzne technické aplikácie môžu byť sledované veličiny aj iné (napríklad objem). Dôležité je, aby boli porovnávané veličiny ekvivalentné, t. j. mali rovnaké fyzikálne jednotky. Účinnosťou môžeme hodnotiť zariadenie ako celok, alebo môžeme hodnotiť len časť procesu (funkcie) zariadenia, alebo porovnávať reálne zariadenie s jeho teoretickým alebo iným modelom.

Pri energetickom porovnávaní môžeme hodnotiť:

  1. účinnosť prenosu energie - napríklad v prevodovke automobilu je na vstupe aj na výstupe mechanická práca
  2. účinnosť premeny energie - napríklad v spaľovacom motore je na vstupe chemická energia v palive a na výstupe mechanická práca.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v rámci technických zariadení môžeme definovať a použiť veľké množstvo účinností. V skutočnosti sa tak aj deje, jednotlivé účinnosti majú svoje ustálené pomenovanie a označenie indexom pri znaku η.

 

Pre energetické hodnotenie strojov všeobecne sa používajú tieto hlavné účinnosti:

  • Efektívna účinnosť alebo aj celková energetická účinnosť - ktorá hodnotí účinnosť celého zariadenia. Vypočíta sa z pomeru hodnôt energie privedenej do zariadenia a energie odvedenej zo zariadenia.
  • Mechanická účinnosť - ktorá hodnotí účinnosť mechanických častí zariadenia. Vypočíta sa z pomeru hodnôt mechanickej práce na vstupe zariadenia a mechanickej práce odvedenej zo zariadenia.
  • Exergetická účinnosť - ktorá hodnotí účinnosť celého zariadenia so zohľadnením iba diponibilnej časti energie vzhľadom na stav okolia (takzvanej exergie). Vypočíta sa z pomeru hodnôt exergie privedenej do zariadenia a energie odvedenej zo zariadenia.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.