AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

Słownik terminów

A B C Č D E F G H I K L M N O P R S T U V Z Ž

ampér

Ampér (symbol A) je jednotkou SI pre elektrický prúd a je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Bol pomenovaný po André-Marie Ampèrovi ( 1775 - 1836), francúzskom matematikovi a fyzikovi,…

anóda

Anóda ( ἄνοδος (anodos), „výstup“) je elektróda, odvádzajúca z priestoru záporné častice elektrického náboja.   Ktorá z elektród konkrétnej súčiastky predstavuje v danom momente anódu a ktorá katódu, závisí od typu…

antikor

Nehrdzavejúca oceľ (iné názvy antikorózna oceľ, koróziivzdorná oceľ, koróziovzdorná oceľ, korózii odolná oceľ, oceľ odolná proti korózii, ušľachtilá nehrdzavejúca oceľ; skôr neformálne inox [z fr.], antikoro, antikorová…

armatúra

Ventil je typ potrubného uzáveru regulujúci tok tekutín (plynov, fluidizovaných tuhých látok, kalov a kvapalín) a to otvorením, zavretím alebo čiastočným blokovaním rôznych priechodov. Funkčný prvok je tanier…

asynchrónny

Asynchrónny motor je druh elektromotora. Je to točivý elektrický stroj (elektromotor), pracujúci na striedavý prúd. Je to najrozšírenejší pohon v elektrotechnike vôbec.[chýba zdroj] Tok energie medzi hlavnými časťami motora…

baktérie

Baktérie (lat. Bacteria; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) sú v súčasnom ponímaní doména z taxónu bunkovce (=bunkové organizmy; lat. Cellulata). Spolu s archeónmi tvoria neformálnu…

bar

Bar (značka bar) je jednotka tlaku. Bar nie je jednotka SI, ale ako dekadický násobok jednotky SI (pascalu) sa môže používať (podobne ako napr. tona alebo liter). Bar sa stále používa pre jeho názornosť,…

batéria

Batéria môže byť: v technike: sústava (takmer) rovnakých strojov alebo zariadení tvoriacich jeden celok, ktorá slúži na zvýšenie výkonu, pracovného účinku a podobne, napr.: batéria pecí anódová batéria paralelné alebo sériové…

betón

Betón (z fr. béton) je pevná stavebná látka vytvorená stvrdnutím betónovej zmesi, alebo stavivo vytvorené zmiešaním spojiva, plniva a vody, prípadne ďalších prísad a prímesí, ktoré po stuhnutí nadobúda vlastnosti pevnej…

Bosch

Spoločnosť Bosch využíva svoje komplexné know-how, aby poskytovala správne riešenia, či v oblasti kondenzačnej techniky, vykurovacích systémov využívajúcich slnečnú energiu, tepelných čerpadiel alebo kogeneračných jednotiek.   Inteligentné a…

Buderus

Ako máloktorá značka na svete sa Buderus môže pochváliť históriou dlhšou ako 280 rokov. Už v roku 1731 založil Johann Wilhelm Buderus svoju zlievareň pri Laubachu v Hornom Hessensku. Do Československej republiky sa kotly Buderus dovážali…

Citlivosť zapnutia

Citlivosť zapnutia, alebo inak povedané tolerancia teploty, kedy daný termostat zareaguje. 

Clage

  Firma Clage je nemecký výrobca ktorý je známy výrobou kvalitných prietokových ohrievač ov, či už pre jedno, alebo viac odberných miest. Aktuálne patria medzi najkvalitnejšie prietokové ohrievače dostupné na slovenskom…

CO2

Oxid uhličitý je atmosférický plyn tvorený dvoma atómami kyslíka a jedným atómom uhlíka. Jeho sumárny chemický vzorec je CO₂. Je bezfarebný, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší než vzduch. Vzniká ako produkt biologických procesov, napríklad…

čerpadlo

Čerpadlo alebo pumpa je zariadenie - mechanický stroj, ktorý dodáva kinetickú, potenciálnu alebo tlakovú energiu tekutine, ktorá cez neho preteká. Pomocou čerpadla sa prepravujú tekuté alebo plynné…

čidlo

Snímač alebo senzor alebo receptor je fyzikálny systém, technické zariadenie alebo v širšom zmysle aj biologický orgán, reagujúci na zmeny meranej veličiny (fyzikálnej, chemickej) okamžite, alebo reaguje na časový priebeh…

diagram

grafické znázornenie číselných údajov a vzťahov pomocou geometrických útvarov (spojníc bodov, stĺpcov, kruhových výsekov), príp. obrázkov alebo záznamov na mapovom podklade, pozri diagram (znázornenie) v botanike: skrátene kvetný…

dilatačný pás

Slúži na zabránenie tepelnej rozťažnosti pri rozpínaní podlahového kúrenia a na zabránenie prenosu hluku medzi konštrukciami, napr. stenou a podlahou. Zároveň vďaka prídavnej fólii zabraňuje zatekaniu poteru pod vrstvu izolácie a…

dispergačné činidlo

Dispergačné činidlo je forma povrchovo aktívnej látky. Všetky povrchovo aktívne látky však nie sú dispergačné činidlá. Povrchovo aktívna látka môže pôsobiť ako detergent, zvlhčovacie činidlo, emulgátor, penotvorné činidlo okrem pôsobenia ako…

EasyControl

EasyControl predstavuje revolúciu. Inteligentný regulátor s aplikáciou vám umožňuje jednoducho ovládať kúrenie v každej miestnosti a poskytovať tak maximálny komfort kedykoľvek a kdekoľvek chcete.  Vďaka stolovému stojanu…

eBus regulátor

eBus regulátory využívajú obojsmernú komunikáciu s kotlom, pri ktorej dochádza k neustálej výmene a porovnávaniu dát medzi regulátorom a kotlom. Vďaka tomu je vždy výkon kotla plynulo prispôsobovaný požiadavkám regulátora, čím nedochádza ku…

ekvitermický regulátor

Ekvitermická regulácia teploty v miestnosti spočíva v nastavení teploty vykurovanej vody (reguláciou zdroja tepla) na základe vonkajšej teploty. Pri nižšej vonkajšej teplote je požadovaná vyššia teplota dodávanej vykurovanej vody, aby…

elektrická energia

Elektrická energia je schopnosť elektrického poľa konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať. Elektrickú energiu majú…

elektrický prúd

Elektrický prúd (názov podľa slovenského prekladu SI; iné názvy: intenzita elektrického prúdu, prúdová intenzita, intenzita prúdu, veľkosť (elektrického) prúdu) je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo elektrického…

elektrokotol

Elektrokotly  pracujú v teplovodnom systéme vykurovania rovnakým spôsobom ako plynové kotly s horákom. Veľmi podobná je aj regulácia elektrického kotla. Dokonca rovnaké sú aj regulátory, ktoré sa pre reguláciu kotlov a vykurovanie…

Wgórę
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.