AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

ampér

Ampér (symbol A) je jednotkou SI pre elektrický prúd a je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Bol pomenovaný po André-Marie Ampèrovi ( 1775 - 1836), francúzskom matematikovi a fyzikovi, ktorého považujeme za otca elektrodynamiky.

Ampér sa používa na vyjadrenie toku elektrického náboja. 1 ampér sa rovná prenosu 1 coulombu za 1 sekundu.

Ampér by sa nemal zamieňať s Coulombom (ampér-sekundou). Ampér je jednotkou toku elektrického prúdu, čiže množstva prechádzajúceho náboja za jednotku času, coulomb je jednotkou elektrického náboja.

 

Definícia

 
Ilustrácia definície ampéra

Ampérov silový zákon hovorí, že medzi dvoma vodičmi vedúcimi elektrický prúd existuje príťažlivá alebo odpudivá sila. Táto sila je použitá vo formálnej definícii ampéra: Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prechode dvomi priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 meter vyvolá medzi nimi stálu silu 2×10−7 newtona na 1 meter dĺžky vodiča.

Jednotka SI pre náboj, coulomb, je množstvo náboja preneseného prúdom 1 A za 1 s A opačne prúd 1 A predstavuje pretečenie náboja 1 C daným bodom vodiča za 1 s.

História

Ampér bol pôvodne definovaný ako desatina jednotky elektrického prúdu v sústave CGS. Tá jednotka sa dnes volá ampér a bola definovaná ako množstvo prúdu, ktoré pri prechode 1 cm vodičov vzdialených 1 cm vyvolá silu 2 dyny.

Medzinárodný ampér bol predchodcom ampéra; bol definovaný ako prúd, ktorý z roztoku dusičnanu strieborného vylúči 0,001 118 000 gramov striebra za sekundu. Neskoršie merania určili tento prúd na 0,995 85 A.

Navrhovaná budúca definícia

Ako vhodnejšia definícia bola navrhnutá definícia ampéra pomocou toku elementárneho náboja. Keďže coulomb sa rovná približne 6.2415093×1018 elementárnych nábojov (ako napr. elektrónov), tak jeden ampér sa rovná prechodu  6.2415093×1018 elementárnych nábojov bodom vodiča za 1 sekundu. Navrhovaná zmena by zadefinovala 1 A ako prúd v smere toku daného počtu elementárnych nábojov za sekundu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.