AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

energetická účinnosť

  • Energetická účinnosť je pomer medzi výstupom výkonu, služby, tovaru alebo energie a energetickým vstupom

  • zlepšenie energetickej efektívnosti je zvýšenie energetickej účinnosti v dôsledku technologických zmien, zmien správania a/alebo hospodárskych zmien.

 

Smernicou o energetickej efektívnosti sa ustanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti v Únii s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol 20 % hlavný cieľ EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti po tomto roku.

Ciele v oblasti energetickej efektívnosti

Každý členský štát má stanoviť tzv. indikatívny národný cieľ energetickej efektívnosti. Pri stanovení týchto cieľov členské štáty zohľadnia najmä skutočnosť, že spotreba energie Únie v roku 2020 nesmie presiahnuť 1474 Mtoe primárnej energetickej spotreby a 1078 Mtoe konečnej energetickej spotreby.

 

Energetický audit

Energetický audit je podľa smernice o energetickej efektívnosti systematický postup na účely získania dostatočných informácií o súčasnom profile spotreby energie budovy alebo skupiny budov, priemyselnej alebo obchodnej prevádzky alebo zariadenia alebo súkromných alebo verejných služieb a na identifikáciu a kvantifikáciu nákladovo efektívnych 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.