AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

instrukcja instalacji

Instrukcja montażu

.

1.Podłączenie maty grzejnej może być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

.

2. Mata grzejna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym naprężeniem i odkształceniem podczas instalacji

3. Podłoże pod matą grzejną musi być czyste, bez ostrych krawędzi i przedmiotów.

4. Podłączenie maty grzejnej musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

5. Maty grzejnej należy używać wyłącznie z termostatem, podłogowym czujnikiem temperatury lub czujnikiem podłogowym i przestrzennym.

6. Maty grzejnej nie należy skracać, wydłużać ani naprężać w obszarze węzła zimnego (połączenie między przewodem grzejnym a zasilającym). Przewody grzejne nie mogą się stykać, krzyżować ani łamać.

7. Nie zaleca się instalowania maty grzejnej w temperaturach poniżej +5°C.

8. Nie należy instalować maty grzejnej pod stałymi zabudowanymi powierzchniami o niewystarczającym odprowadzaniu ciepła (pod wannami, kabinami prysznicowymi), gdyż może dojść do przegrzania.

Ogólne instrukcje dotyczące instalacji mat elektrycznych

>.

1. Zmierz pomieszczenie i narysuj plan ułożenia pasów maty grzejnej na powierzchni. Nie należy zapominać o pominięciu obszarów zabudowanych (wanna, toaleta...).

2. Wykonaj rowek do umieszczenia rurek instalacyjnych na czujniku temperatury. Koniec rurki instalacyjnej należy starannie uszczelnić i wprowadzić do powierzchni grzewczej, ale w odległości co najmniej 50 cm od ściany.

>

3. Przed położeniem maty grzejnej należy zmierzyć rezystancję omową, powinna ona odpowiadać wartości podanej na etykiecie maty grzejnej z odchyleniem od -5 do + 10%. Zmierzona rezystancja izolacji powinna wskazywać nieskończoność.

4. Przeciągnij przewód zasilający maty grzejnej przez rurkę instalacyjną do termostatu (lub skrzynki przyłączeniowej).

5. Zacznij układać maty grzejne na powierzchni zgodnie z planem układania. Maty grzejne nie mogą na siebie nachodzić ani się stykać. Odległości między listwami grzejnymi nie powinny być większe (niebezpieczeństwo powstawania zimnych miejsc) ani mniejsze (niebezpieczeństwo przegrzania) niż odstępy między kablami grzejnymi na macie grzejnej. Przykryć obszar pasami mat grzejnych, przecinając zawsze tkaninę szklaną, na której zamocowany jest kabel grzejny, i skręcając drugi pas równolegle do pierwszego, a następnie kontynuując tę czynność aż do końca.

>

6. Maty grzejne należy układać w miarę możliwości tak, aby kabel grzejny był skierowany do góry, a strona z klejem do podłogi, co zapewni najlepsze mocowanie do podłoża. W przypadku niewystarczającej przyczepności, maty grzejne można przymocować do tkaniny szklanej za pomocą zszywek, kleju budowlanego lub kleju termotopliwego. Nie można tego naprawić JEDNĄ piłką!!! Jeżeli powierzchnia ma być pokryta masą samopoziomującą, matę grzejną należy przymocować 20-25 cm po masie elastycznym klejem budowlanym, w przeciwnym razie mata grzejna może wypłynąć na powierzchnię.

7. Po ułożeniu maty grzejnej należy ponownie zmierzyć rezystancję omową, aby upewnić się, że nie doszło do mechanicznego uszkodzenia kabli.

8. Przykleić płytki za pomocą elastycznego kleju budowlanego.

>

9. Okablowanie elementów sterujących należy wykonać zgodnie ze schematem dla danego typu termostatu. Włóż czujnik temperatury podłogi aż do końca rurki instalacyjnej.

10. Uruchomienie może nastąpić dopiero po całkowitym stwardnieniu materiałów budowlanych (betonu, anhydrytu, kleju budowlanego).

.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.