AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

slnečný kolektor

Slnečné kolektory využívajú energiu dopadajúceho slnečného žiarenia a efektívne ju využívajú na ohrev vody v zásobníkovom ohrievači, alebo akumulačnom zásobníku. Znižujú tak potrebu dodávky tepla z hlavného zdroja, zmenšujú záťaž životného prostredia a náklady domácnosti. Slnečné kolektory je možné využiť v kombinácií s nízkoteplotným vykurovaním aj na podporu vykurovania.

 

Slnečný kolektor spĺňa technické podmienky, ak je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o  výkone určenom v skúšobnom protokole certifikátu Solar Keymark pri testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplotný rozdiel 30 °C).

 

 

Kolektorové systémy sú schopné skonvertovať 35 – 45 percent slnečnej energie, ktorú získajú počas roka, na užitočné teplo. Účinnosť systému je určená typom kolektora, rozdielom teplôt medzi kolektorom a prostredím a intenzitou žiarenia na mieste inštalácie, ako aj potrubím systému, tepelnou izoláciou a typom zásobníka.

 

Ústredným prvkom kolektora je absorbér, v ktorom prebieha samotná premena. Teplo sa prostredníctvom vedenia tepla v absorbéri prenáša na teplonosné médium, ktoré preteká v rúrkach absorbéra a následne sa prepravuje do zásobníka (bojlera). Aby mohol túto úlohu optimálne splniť, absorbér pozostáva z dobre vodivého kovového plechu (meď alebo hliník) a zo selektívnej konverznej vrstvy, ktorá musí vykazovať čo najvyššiu absorpčnú schopnosť (pohltivosť) slnečného žiarenia a má mať minimálnu emisivitu (vyžarovanie tepla).

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

 

Ploché kolektory

Na ohrev vody a v rastúcej miere i na účely podpory vykurovania sa využívajú ploché kolektory. Plochý kolektor sa skladá z plášťa kolektora (väčšinou v podobe hliníkovej vane), absorbéra, tepelnej izolácie z minerálnej vlny a priehľadného krytu.

 

Absorbér býva vyrobený z medeného alebo hliníkového plechu so solárnym lakom alebo selektívnou povrchovou vrstvou, vďaka ktorej  takmer úplne premieňa slnečné žiarenie na teplo. Používané sklo má byť chudobné na železo a odolné voči krupobitiu. Slnečné žiarenie prechádza krycím sklom a dopadá na absorbér, v ktorom dochádza k ohrevu teplonosnej kvapaliny. 

Bežne dostupné ploché kolektory vykazujú priemernú ročnú účinnosť okolo 50%. Pre inštalácie slnečných kolektorov sa štandardne používa sklon 45°, kedy je využitie intenzity slnečného žiarenia optimálne.

Ploché kolektory sú vhodné pre ohrev vody v bazéne len v prípade, ak okrem bazénu zásobujeme aj iný spotrebič (napr. príprava teplej vody či podpora vykurovania) 

 

 

 

                                                                       

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.