AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

liter

Liter je jednotka objemu. Označuje sa pomocou dvoch oficiálnych značiek: malého písmena l a veľkého písmena L.[1] Liter je metrická jednotka, ale nie je jednotkou sústavy SI. Keďže však ide o dekadický násobok jednotky SI, môže sa používať so sústavou SI. Jednotkou sústavy SI pre objem je kubický meter (m³).

SI násobky

Násobok Názov Značky   Násobok Názov Značky
100 liter l L   100 liter l L
101 dekaliter dal daL   10–1 deciliter dl dL
102 hektoliter hl hL   10–2 centiliter cl cL
103 kiloliter kl kL   10–3 mililiter ml mL
106 megaliter Ml ML   10–6 mikroliter µl µL
109 gigaliter Gl GL   10–9 nanoliter nl nL
1012 teraliter Tl TL   10–12 pikoliter pl pL
1015 petaliter Pl PL   10–15 femtoliter fl fL
1018 exaliter El EL   10–18 attoliter al aL
1021 zettaliter Zl ZL   10–21 zeptoliter zl zL
1024 yottaliter Yl YL   10–24 yoktoliter yl yL

Pôvod

Názov jednotky je odvodený od staršej francúzskej jednotky litron, ktorej meno sa dostalo z gréčtiny cez latinčinu.

Prevody

Jeden liter

≈ 0,879 876 99 britských štvrťgalónov
Opačne: Jeden britský štvrťgalón ≡ 1,136 522 5 litrov
≈ 1,056 688 amerických tekutinových štvrťgalónov
Opačne: Jeden americký tekutinový štvrťgalón ≡ 0,946 352 946 litrov
≈ 0,035 314 666 7 kubických anglických stôp
Opačne: Jedna kubická anglická stopa ≡ 28,316 846 592 litrov

Jeden mililiter

≈ 0,035 195 079 727 854 046 00 britských tekutinových uncí
Opačne: Jedna britská tekutinová unca ≡ 28,413 062 5 mL
≈ 0,033 814 022 701 842 997 168 6 amerických tekutinových uncí
Opačne: Jedna americká tekutinová unca ≡ 29,573 529 562 5 mL
≈ 0,000 035 314 666 7 kubických anglických stôp
Opačne: Jedna kubická anglická stopa ≡ 28 316,846 592 mL

Vysvetlenie

Liter sa najčastejšie používa pre meranie objemu telies, alebo veľkosti ich nádob (napríklad pre tekutiny, alebo sypké materiály), zatiaľ čo kubické metre (a od nich odvodené jednotky) sa najčastejšie používajú pre telesá merané podľa ich rozmerov, alebo výtlaku. Liter sa taktiež často používa pre niektoré vypočítané veličiny, ako napríklad hustota (kg/L), čo umožňuje jednoduché porovnávanie s hustotou vody.

Jeden liter vody váži takmer presne jeden kilogram. Podobne: 1 ml vody váži približne 1 g, 1000 litrov vody váži približne 1000 kg (1 tonu). Tento vzťah vyplýva z historickej definície jednotky, ale od roku 1964 nie je súčasťou definície.

Značka

Pôvodne, nasledujúc pravidlá SI, podľa ktorých iba značky jednotiek, ktoré sú skratkou z mena osoby, začínajú veľkým písmenom, bola pre liter iba jedna značka l (malé písmeno l).

V mnohých anglicky hovoriacich krajinách je najzvyčajnejší tvar ručne písanej arabskej číslice 1 iba jeden vertikálny ťah, t. j. chýba mu ťah smerom hore, ktorý bol pridaný v mnohých iných kultúrach. Z tohto dôvodu sa dá číslica 1 ľahko pomýliť s písmenom l. Na niektorých písacích strojoch, hlavne starších, sa musel používať kláves l na napísanie číslice 1. Navyše v niektorých písmach sú tieto dva znaky takmer nerozoznateľné. Toto spôsobovalo čiastočné znepokojenie, hlavne v lekárskej obci. Ako dôsledok bola v roku 1979 pre liter prijatá alternatívna značka L (veľké písmeno L).

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.